Dekoral FARBA DO BETONU

Dekoral ANTYPOŚLIZGOWA FARBA DO BETONU (Akrylit B) przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, magazynach, garażach i innych pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu pieszym lub kołowym. Powierzchnia pomalowana farbą jest odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Farba może być stosowana również na zewnątrz, np. na podjazdy, chodniki, podmurówki, betonowe ogrodzenia
  • Antypoślizgowa
  • Odporna na ścieranie
  • Zapobiega pyleniu posadzek
Dostępne kolory
Specyfikacja
Pojemność
0,75 L
5,0 L
Wydajność
8
m²/l
Wskazówki i porady
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, pozbawiona kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Farbę należy nanosić najwcześniej po upływie minimum 8 tygodni od wylania posadzki przy sezonowaniu w optymalnych warunkach (temp. powietrza +20°C, wilgotność względna powietrza 55%). Wilgotność posadzki przeznaczonej do malowania powinna wynosić: - max. 2% podkłady betonowe, - max. 0,5% podkłady anhydrytowe. Nowe podkłady (posadzki betonowe, wylewki anhydrytowe) zacierane mechanicznie oraz gładkie zwarte powierzchnie należy przeszlifować w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności oraz usunięcia mleczka cementowego/gipsowego. Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) oraz przy malowaniu farby na zewnątrz użyj farby rozcieńczonej z dodatkiem max. 10% obj. rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych. Renowacja: Istniejące powłoki powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zmatowione, aby zapewnić odpowiednią przyczepność nakładanej powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się elementy. Powstałe ubytki uzupełnić i pozostawić do wyschnięcia i utwardzenia. Na tak przygotowane podłoże nałożyć wyrób zgodnie ze wskazaniami. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Malowanie
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) użyj farby rozcieńczonej z dodatkiem max. 10% obj. rozcieńczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych. Kolejną warstwę należy malować nierozcieńczoną farbą po min. 1,5 godziny. Powłoka uzyskuje pełne własności eksploatacyjne po upływie 7 dni. W pierwszym tygodniu po malowaniu powłokę należy użytkować ostrożnie – nie zmywać powierzchni wodą. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. W celu uniknięcia różnic odcienia niezbędne jest malowanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach. W wyniku intensywnego użytkowania mogą pojawić się czarne ślady od obuwia lub opon, które nie mają wpływu na trwałość powłoki.
Dokumenty