Dekoral KRYJĄCY GRUNT DO DREWNA

Przeznaczony do pierwszego malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopodobnych oraz lamperii na tynkach cementowo-wapiennych. Posiada doskonałą przyczepność do powierzchni. Wyrównuje chłonność podłoża, co przyczynia się do mniejszego zużycia emalii. Ułatwia malowanie emalią nawierzchniową.
  • Zmniejsza zużycie emalii nawierzchniowych
  • Doskonała przyczepność do podłoża
  • Wyrównuje chłonność podłoża
Specyfikacja
Pojemność
0,9 L
10,0 L
5,0 L
Wydajność
12
m²/l
Wskazówki i porady
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, spójna. Podłoże w zależności od rodzaju odpowiednio zagruntuj: stalowe: PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral, drewniane: Pokostem Lnianym marki Drewnochron lub Drewnochronem Impregnatem Grunt R, lamperie: Pokostem Lnianym marki Drewnochron.
Malowanie
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania w ilości maks.2% obj. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikem. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. PRZYDATNE WSKAZÓWKI: Temperatura podczas malowania i wysychania powinna wynosi co najmniej +5°C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. Produkt przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła, w pomieszczeniach zamkniętych.
Dokumenty