Dekoral PODKŁAD ANTYKOROZYJNY

Dekoral PODKŁAD ANTYKOROZYJNY do malowania konstrukcji stalowych, powierzchni stalowych, żeliwnych oraz elementów miedzianych i aluminiowych jako podkład pod wyroby nawierzchniowe (emalie ftalowe, emalie ftalowe modyfikowane, emalie chlorokauczukowe), wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany do czasowej ochrony przed korozją na czas transportu i składowania. Powłoka podkładu charakteryzuje się matowym wykończeniem oraz posiada dobre właściwości antykorozyjne i odporność mechaniczną. W zestawie z Chlorokauczukiem marki Dekoral stanowi doskonałe zabezpieczenie metalu przed korozją (klasa C2 H zgodnie z PN-EN ISO 12944).Podkład polecany jest pod emalie nawierzchniowe Dekoral Emakol i Dekoral Express Top.
  • Podwójny system ochrony przed korozją
  • Twarda i elastyczna powłoka
  • Odpory na podwyższone temperatury
Dostępne kolory
Specyfikacja
Pojemność
0,9 L
10,0 L
0,5 L
5,0 L
Wydajność
11
m²/l
Wskazówki i porady
Przygotowanie powierzchni
Podłoża stalowe lub żeliwne dokładnie oczyść z rdzy i łuszczącej się starej powłoki do odsłonięcia czystego podłoża. Malowane powierzchnie powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i kurzu. Elementy aluminiowe i miedziane zmatuj drobnoziarnistym papierem ściernym, odpyl i odtłuść rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
Malowanie
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Wyrób możesz nakładać pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym. Wymagane są 1-2 warstwy podkładu w zależności od stopnia narażenia powłoki na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Zalecana grubość powłoki na sucho to 40-65μm. W razie potrzeby wyrób rozcieńcz rozcieńczalnikiem (max. 3% obj.). W czasie aplikacji oraz wysychania produktu temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5oC do +25oC oraz powinna być o min. 3oC wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić max. 80%. SYSTEM MALARSKI PRZEZNACZONY DO ŚRODOWISKA KOROZYJNEGO C2 (wg PNEN ISO 12944-2), okres trwałości długi (wg PN-EN ISO 12944-1). DODATKOWE INFORMACJE: Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25oC może prowadzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Warstwy wyrobów nawierzchniowych należy nakładać po 24 godzinach sezonowania, z wyjątkiem wyrobów chlorokauczukowych, gdzie czas sezonowania wynosi minimum 72 godziny. Podkładu Antykorozyjnego nie zaleca się stosować na powierzchnie ocynkowane. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Poszczególne szarże podkładu mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą. Podkład antykorozyjny nie może być stosowany jako warstwa finalna. Producent wyrobu nie odpowiada za jakość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej karcie.
Dokumenty