Dekoral CHLOROKAUCZUK

Emalia chlorokauczukowa przeznaczona jest do malowania nawierzchniowego w celu ochrony, dekoracji i renowacji konstrukcji oraz podłoży stalowych i żeliwnych, eksploatowanych na zewnątrz. Może być także stosowana do malowania zewnętrznych pionowych podłoży betonowych oraz tynków cementowo-wapiennych, nienarażonych na nadmierne ścieranie (po ich uprzednim zagruntowaniu). W zestawie z PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral Chlorokauczuk stanowi doskonałe zabezpieczenie metalu przed korozją (klasa C2 H zgodnie z PN-EN ISO 12944). Chlorokauczuk tworzy powłokę o wysokim połysku, która charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki mechaniczne i atmosferyczne.
  • 10 lat ochrony
  • Odporna na uderzenia i zarysowania
  • 2w1 gruntoemalia
Dostępne kolory
Specyfikacja
Pojemność
0,9 L
5,0 L
Wydajność
10
m²/l
Wskazówki i porady
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia stalowa i żeliwna przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od rdzy i ognisk korozji, kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń mechanicznych. Powierzchnię należy czyścić dopóki nie nabierze metalicznego połysku. Do odtłuszczania zaleca się zastosować rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania. Powierzchnie betonowe i tynki cementowo-wapienne po wysezonowaniu (4 tygodnie) zagruntuj Akrogruntem 3000 marki Dekoral Professional. Przy renowacji wymalowań, stare powłoki, uprzednio pomalowane emalią chlorokauczukową, zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane. Ubytki powłoki zabezpiecz PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
Malowanie
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice w kolorze oraz stopniu połysku finalnej powłoki. W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej na podłożach niezagruntowanych nakładaj min. 2 warstwy. W przypadku natrysku pneumatycznego nakładaj min. 3 warstwy. Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność. Przy malowaniach renowacyjnych powłok emalii chlorokauczukowych, bez śladów korozji, dopuszczalna jest 1 warstwa emalii. Przy aplikacji za pomocą pędzla następną warstwę nakładaj w czasie do 1 h („mokro na mokro”) lub po co najmniej 72 h. Nie zaleca się dokonywania poprawek w czasie pomiędzy 1 h a 72 h od momentu nałożenia ostatniej warstwy. W przypadku występowania ognisk korozji trudnych do usunięcia zastosuj PODKŁAD ANTYKOROZYJNY marki Dekoral. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem. System malarski przeznaczony do środowiska korozyjnego C2 wg PN-EN ISO 12944-2, okres trwałości długi wg PN-EN ISO 12944-1. DODATKOWE INFORMACJE Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10ºC do +25ºC. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25ºC może prowadzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 3ºC. Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy. Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10ºC do +25ºC. Do malowania niewielkich powierzchni zaleca się aplikację natryskiem pneumatycznym. Do 10 lat ochrony: 1. Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża metalowe (wg PN EN-ISO 12944-4 oraz ISO 8501-1, stopień 3) 2. Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym. Środowisko korozyjne C2 wg PN-EN ISO 12944-2. 3. Zalecane 2 warstwy Podkładu Antykorozyjnego marki Dekoral (grubość 65 mikrometrów) i min. 1 warstwa nawierzchniowa Chlorokauczuku (grubość 70 mikrometrów). Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą. Farby w różnych kolorach mogą być mieszane ze sobą w celu uzyskania innego koloru. W okresie eksploatacji powłoka utworzona z emalii chlorokauczukowej będzie ulegać stopniowemu starzeniu (stopniowe obniżanie się połysku, rozjaśnianie oraz blaknięcie koloru, kredowanie powłoki), co jest zjawiskiem naturalnym. Proces ten będzie przebiegał z różną intensywnością, zależną od środowiska eksploatacji. Nie obniża to własności antykorozyjnych eksploatowanej powłoki. Emalii chlorokauczukowej nie zaleca się stosować do renowacji powierzchni pomalowanych farbami innymi niż wskazane przez producenta. Producent wyrobu nie odpowiada za jakość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej karcie.
Dokumenty