Dekoral EMAKOL

Silnie kryjąca emalia olejno-alkidowa ogólnego stosowania przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów stalowych i żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (takich jak: okna, drzwi, meble, lamperie, ogrodzenia itp.). Polecana do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym obiektach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych oraz branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).
  • 6 lat ochrony
  • Odporna powłoka
  • Trwały kolor
Dostępne kolory
Specyfikacja
Pojemność
5,0 L
0,2 L
0,9 L
10,0 L
Wydajność
18
m²/l
Wskazówki i porady
Przygotowanie powierzchni
Z podłoża przeznaczonego do malowania usuń wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuść i wysusz. Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz (uprzednio nie malowane) zagruntuj Impregnatem Grunt R marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować KRYJĄCY GRUNT DO DREWNA marki Dekoral. Wewnątrz pomieszczeń emalia może być nanoszona bezpośrednio na surowe drewno w 2-3 warstwach. Podłoże stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral. Tynki mineralne (nowe) pod lamperie zagruntuj Pokostem Lnianym marki Drewnochron, a następnie, w celu ujednolicenia podłoża, KRYJĄCYM GRUNTEM DO DREWNA marki Dekoral. Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane.
Malowanie
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz dodatkiem max. 2% obj. rozcieńczalnika. Maluj za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. W celu uzyskania długotrwałej ochrony i silnego krycia wyrób nanoś w 2-3 warstwach. Przy wymalowaniach renowacyjnych dopuszczalna jest 1 warstwa emalii. Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 17h. Maluj w temperaturze od +5°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza oraz nakładanie grubej warstwy wydłużają czas schnięcia powłoki. Ostateczny efekt zależy od stanu malowanej powierzchni oraz jej przygotowania. WAŻNE INFORMACJE Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.
Dokumenty